ZABYTKI

Ocalałe zabytki żuławskie są doskonałym świadectwem niezwykle bogatej historii i kultury tego regionu. Są wśród nich zabytki architektoniczne [kościoły, budynki mieszkalne i gospodarskie, w tym wiatraki przemiałowe, jak również całe zagrody żuławskie], hydrotechniczne [śluzy, tamy, kanały, mosty]. Wiele z nich to ruiny [w tym wiatraki - wszystkie dwa ocalałe!] Są też niedoceniane i rzadko zauważane panoramy osad wiejskich. Niezwykle ważnymi i cennymi zabytkami tego regionu są stare cmentarze mennonitów. Zabytki, które nie ocalały i niszczejąc dożywają swoich dni, lub istnieją już jedynie w pamięci ludzi są zaś świadectwem przełomów historii oraz braku kultury i szacunku dla przeszłości.

Strona ta oczywiście nie wyczerpuje tematu zabytków na Żuławach, ale po pierwsze nie mam takiego celu, ponieważ nie jest to katalog zabytków, lecz moje własne spojrzenie na Żuławy, po drugie strona będzie nadal rozbudowywana.

Zapraszam do zapoznania się z bogactwem żuławskich zabytków.

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-