WIEŚ NA DNIE JEZIORA

Wieś na dnie jeziora. Jezioro [Thiensdorf] → Żuławy Elbląskie.

Nie tak dawno, bo jeszcze w XIII wieku tereny dzisiejszych wsi Jezioro, Żurawiec, Węgle-Żukowo były dnem jeziora Drużno zajmującego wówczas dziesięciokrotnie większą powierzchnię niż obecnie. Pod koniec XVI wieku [dokładnie w 1580 roku] przybyli tu holenderscy mennonici, którzy musieli opuścić ojczyznę w wyniku nasilenia prześladowań religijnych. Przybywszy na Żuławy, jakże podobne do ich ojczyzny, zaczęli rozbudowywać i modernizować istniejący tu system przeciwpowodziowy, powiekszając wały, wznosząc nowe, budując tamy, kopiąc kanały i rowy. Osiedlali się w opuszczonych wsiach, a także zakładali nowe. Tak też założyli wieś nad Tyną - Thiensdorf. Do końca II Wojny Światowej wieś nosiła taką nazwę. Później zmieniono ją na Jezioro.

Fragment mapy Bertrama przedstawiającej Deltę Wisły około 1300 roku.
Widać ówczesny zasięg wód jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego.
Linią przerywaną zaznaczono dzisiejszą linię brzegową.
Obecne położenie wsi Jezioro zaznaczyłem niebieskim punktem.

Źródło: H.Bertam. Das Weichseldelta um das Jahr 1300.

Jedynym czego mennonitom budować w nowej ojczyźnie nie było wolno były świątynie. Na modlitwy spotykali się więc w domach oraz w szkole. Zmarłych natomiast chowali na cmentarzu katolicko-ewangelickim, dzięki klauzuli zawartej w pierwszym przywileju osadniczym dla Thiensdorf potwierdzonym w 1638 roku przez Władysława IV. Dopiero od XVIII wieku zaczęto udzielać mennonitom pozwoleń na budowę świątyń. Pierwsze domy modlitwy budowane z drewna i kryte strzechą lub gontem przypominały z zewnątrz raczej budynki gospodarcze niż miejsca kultu. Z początkiem XIX wieku zaczęto wznosić murowane świątynie. Dom modlitwy w Jeziorze zbudowano w roku 1865. Jest to murowana z cegły budowla neogotycka osadzona na kamiennym fundamencie, przykryta dwuspadowym dachem. Naroża są zwieńczone czterema małymi wieżyczkami.

W pierwszych latach powojennych obiekt ten służył jako kaplica dla katolików, następnie krótko jako sklep, zaś później przez wiele lat był magazynem nawozów PGR-u!!!

Za domem modlitwy znajduje się cmentarz gminy mennonickiej z piekną aleją starych lip. Cmentarz został założony na początku XVIII wieku i użytkowany do końca II Wojny Światowej. Pierwotnie istniały na tym cmentarzu dwie prostopadłe aleje dzielące go na cztery kwatery. Druga aleja jednak nie jest zachowana tak dobrze. Obecnie cmentarz jest bardzo zniszczony i zaniedbany, chociaż nie zarośnięty [co może wynikać jedynie z pory roku, w jakiej go odwiedziłem].

Jest w Jeziorze jeszcze jeden kościół. Pierwotnie ewangelicki, a obecnie katolicki kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to budowla bardzo ciekawa, albowiem widać na niej wyraźnie jakie mogą być skutki budowania tak dużego i ciężkiego obiektu na dnie byłego jeziora. Ściany noszą ślady wielu pęknięć i zniekształceń w wyniku osiadania.

Kolejnym ciekawym obiektem w Jeziorze jest most na Tynie zbudowany w roku 1895. Jest to most zwodzony o stalowej konstrukcji. 
Podziel się tym miejscem ze znajomym:

 
Jezioro. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Jezioro. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Jezioro. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Jezioro. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Jezioro. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Jezioro. Mennonicki dom modlitwy.


Jezioro. Mennonicki dom modlitwy.


Jezioro. Mennonicki dom modlitwy.


Jezioro. Mennonicki dom modlitwy.


Jezioro. Mennonicki dom modlitwy.


Jezioro. Most zwodzony na Tynie.


Jezioro. Most zwodzony na Tynie.

 

Do Góry     Wyjdź

 

Palczewo
Drewnica
Ostaszewo
Wikrowo
Drewnica

2009-